Polbring & Partners

Förflyttning/utveckling för organisation- team och ledare med fokus på träning som en röd tråd i allt vi gör. Utveckling kräver träning, det kan du få stöttning, utmaning och coaching i.

NYHET: Christina är numera också IDI handledare läs mer

P&P erbjuder
 • Ledningsgruppsutveckling – Vilket värde skapar vi i organisationen, varför finns vi? (var är ni? – vilka är ni? -vart ska ni, -hur göra?)
 • Organisationsutveckling – Gemensam struktur, mål för kultur & ledarskap, förankring och implementering
 • Ledarutveckling – Cheferna är vägvisare i organisationen och producerar kultur. Bra eller dålig. Träning och implementering av önskat ledarskap. 
 • Teamutveckling – Välfungerande, trygga & högpresterande medarbetare, utveckla riktning, samarbete, trygghet och tydlighet.
 • Självledarskap – Ge mandat & ta ansvar. Självledande medarbetare i en hierarkisk organisation. Hantering av konflikten mellan organisatorisk styrning och individuell kreativitet. (2 perspektiv i en organisation). (Hur skapa förutsättningar som ledare genom trygghet och tydlighet) (Hur stärka var och ens(medarbetarnas) självledarskap för att våga kliva in)
 • Fördjupning/självkännedom – THE (The Human Element, FIRO) 5-dagars utbildning i självkännedom
 • Förändringsledning – Att leda i ständig förändring/utveckling
 • Chefscoaching
Metodik & Filosofi 

Arbetet startar alltid i ledningsgruppen. Chefen är vägvisare i organisationen och ledningsgruppens engagemang, beslut och förankring i målbilden är avgörande för möjligheten att nå en bestående effekt. 

Oavsett vilken förflyttning eller utveckling som vi jobbar med så startar vi alltid i nuläget. Vi visualiserar det önskade läget och tränar chefer och medarbetare i den önskade riktningen.

Just att vi ”tränar” är en viktig del av metodiken. I alla workshops, träffar, övningar och dialoger tränar vi på att använda varandra och oss själva som verktyg för att utvecklas, få insikter och lära nytt. Förändringsarbetet fortsätter i vardagen där insikter och delmål tillämpas för att sedan fångas upp på nästa träningstillfälle. När vi så ses igen plockar vi upp nya insikter för fortsatt utvecklingen framåt med fokus på er riktning och mål.

Förutom begreppet träning finns ett par viktiga ledord i vårt arbete. Agilt förhållningssätt – för att få en bestående förändring och att Starta där vi står – för att säkerställa att vi startar med det ni behöver. 

Företags- eller affärskulturen är något som finns. Den är också ett viktigt verktyg för att nå våra mål. Så vilken kultur producerar ledningsgruppen idag och vilken vill vi producera? /

Vad menar vi då med Agilt förhållningssätt?
Små steg/ständig utveckling/förändring

 • Medveten riktning
 • Träning inför vardagen
 • Kontinuerlig anpassning och utveckling gemensamt ledarprogram
 • Utmanar ledning/ledningsgrupper och ledare till att våga utvecklas samt att våga hålla i/hålla ut.
 • Nyttjar befintliga strukturer
 • Mätningar före/under/efter
 • Fira framgångar

Det agila förhållningssättet resulterar i – om den får genomsyra affärskulturen – ett antal positiva effekter där alla har en gemensam bild om vad som gäller och inte gäller – i hur vi agerar, – hur vi kommunicerar, – hur vi jobbar tillsammans. Människors drivkraft och känsla av att tillhöra ett team som tillsammans vill lyckas är en otroligt stark kraft för att nå framgång.