Clayton Aguiar, VD Managing Director/Ocado Sweden

Christina har hjälpt vår organisation uppnå riktigt bra resultat vad det gäller medarbetarnas engagemang. Hon är väldigt kunnig i sitt område och duktigt på att skapa förändring hos ledarna. Hennes bidrag till vår ledningsgrupp var enormt och jag kan starkt rekommendera henne inom ledar- och organisationsutveckling.

Kristina Härdelin Tannert, VD, delägare, ProjectGlobe Management Consulting

Jag har jobbat med Christina både som beställare och som deltagare i olika utbildningar. Christina har en förmåga att skapa ett tryggt och lärande klimat i de rum hon befinner sig i. Hon är varm och professionell och drivande i att utveckla människor och grupper. Hon är metodisk men anpassar sig utifrån vad gruppen behöver.


Emma Stille, Logistikschef ICA/Kungälv (numera lagerdriftschef, Icagruppen)

”Vi startade med en effektworkshop i Ledningsgruppen för att sätta riktning och tydliggöra fokus. Utifrån det har vi skapat våra planer kring utveckling och lärande. Jobbat mycket med öppenhet och tillit som grundpelare för att skapa en mer lärande, självgående organisation. Genomfört kontinuerlig grupputveckling i alla team som vi även kommer fortsätta med. 

Med Christinas hjälp har vi kunnat konkretisera detta och fokuserat på områden där vi vill göra förflyttningar. När vi lär oss nytt och blir duktigare ledare så förflyttar vi hela vår kultur. Vi ser nu en tydlig effekt av arbetet i våra ekonomiska resultat och inte minst i logistiks bästa Spicap resultat någonsin vid senaste mätningen. Vi ser också att vi minskat olyckor med 40 %, sänkt sjukfrånvaron med 1% , halverat svinnet osv osv. Allt hänger ihop!


En viktig del har varit den pepp och support som vi alla fått av Christina som varit en fantastisk coach under den här resan och den relationen är otroligt viktig för mig och alla mina chefer. Stort tack för det!”


Björn Olsson, Corporate Communication, ICA

”Jag är mycket tacksam för vårt samarbete och hur det har bidragit till att utveckla ledarskapet i ledningsgruppen totalt sett.

Vi förbättrade chefsindex i Spicap med över 30 enheter. Samtidigt ser vi ett ökat engagemang i de avdelningsgemensamma möten vi arrangerar. Fler deltar aktivt och en mycket positiv stämning i gruppen. Vi har justerat både upplägg, frekvens och möteslängder på våra möten för att på ett mer konsekvent sätt kunna skapa ökad involvering. Till det kan vi lägga att vi aktivt skapat tvärfunktionella team för olika utvecklingsinsatser inom kommunikationsområdet.”